Tuesday, June 11, 2013

Seize The Moment: Chwytać

"-chwyt" has to do with "grasping" or "seizing."

chwytać, chwycić - to snatch, to seize, to grab

Examples:

chwytać okazję - to seize the opportunity
chwytać powietrzę - catch (one's) breath
w mig chwytać o co chodzi - to be quick on the draw

Some derivative words:

chwyt - grip, grasp (noun)
chwytacz - safety catch, arrester (noun)
chwytliwy - catching; quick, agile (adejective)

Examples:

chwyt wiertła - drill shank
chwyt pistoletu - pistol grip

podchwytywać, podchwycić - to pick up, to take up; to join

Examples:

podchwytywać śpiew - to join in the singing
podchwytywać rozmowę - to join in the conversation

Some derivative words:

podchwyt - snatch, grab (noun)
podchwytliwy - trick (often used with "podchwytliwe pytanie" [trick question]) (adjective)

przechwytywać, przechwycić - to intercept, to grab, to seize

schwytać, schwycić - to apprehend, to capture

uchwycić - to grasp, to seize, to capture

Some derivative words:

uchwyt - handle, grip (noun)
uchwytny - noticeable, perceptible (adjective)

Examples:

W razie niebezpieczeństwa, mocno pociągnąć za uchwyt - In case of emergency, pull the handle firmly
ledwie uchwytny - barely noticeable

zachwycać się, zachwycić się - to be delighted, to be enchanted

Some derivative words:

zachwyt - delight, fascination, enchantment (noun)
zachwycający - delightful (noun)
zachwycenie - rapture (noun)
zachwycony - enchanted, delighted (adjective)
zachwycająco - delightfully, admirably (adverb)

No comments:

Post a Comment